Princip činnosti programu

 1. Ambon běží na pozadí Windows a hlídá jeden nebo více adresářů, do kterého se ukládají sestavy k vytištění. Jakmile se v tomto adresáři objeví nová sestava, Ambon ji vytiskne na zadanou tiskárnu a následně ji buď smaže nebo přesune do záložního adresáře. Ve všech uvedených adresářích musí mít aplikace právo zápisu.
 2. Druhým způsobem využití je dávkový tisk, kdy se sestavy hromadí v adresáři (adresářích), přičemž Ambon není spuštěn. Ve chvíli, kdy je potřeba sestavy vytisknout, se nastartuje Ambon a provede tisk všech sestav najednou či po jedné (podle nastavení).
 3. Třetí možností je procházení archívu již vytištěných sestav, jejich prohlížení a případný tisk.

Popis struktury souboru sestavy

 • Soubor sestavy je v podstatě textový soubor v kódování Windows1250 nebo Latin2. Na začátku souboru je hlavička, za kterou následuje vlastní sestava, která může obsahovat některé formátovací příkazy.
 • Název souboru musí být ve tvaru LST?????.PRN, kde ????? je číslo od 0 do 99999 doplněné nulami na 5 míst, např. LST00000.PRN, lst00009.prn atd.
 • Hlavička se skládá z jednoho řádku, obsahujícího (v současnosti) 12 položek, oddělených středníkem, například:
  {9A936A9B-A688-4E5B-9238-07D5AC9DCD82};1;20050501;13435942;"Opis hrubých mezd";78;5;65;0;1250;100;1;05/2005

  Číslo
  Položka
  Povinná
  Příklad Popis
  1
  GUID
  A
  Vždy musí mít hodnotu {9A936A9B-A688-4E5B-9238-07D5AC9DCD82} (včetně složených závorek)
  2
  verze
  A
  1 Číslo verze souboru, zatím vždy 1
  3
  datum
  A
  20050501 Datum vytvoření sestavy ve tvaru yyyymmdd
  4
  čas
  A
  13435942 Čas vytvoření souboru ve tvaru hhmmsstt, kde tt jsou setiny sekundy
  5
  název
  A
  "Opis hrubých mezd" Zobrazovaný název sestavy, uzavřený v uvozovkách, v kódování dle položky 10
  6
  šířka
  A
  78 Šířka sestavy ve znacích, max 255
  7
  počet stran
  A
  5 Počet stran sestavy, max 10000
  8
  řádek na stranu
  A
  65 Počet řádků na stránku sestavy, min 10, max 120
  9
  celkem řádek
  N
  0 Celkový počet řádků sestavy, jen informační
  10
  kódování
  A
  1250 Kódová stránka (hlavičky i sestavy), 1250=Windows1250, 852=Latin 2
  11
  měřítko
  A
  100 Měřítko pro zmenšení sestavy v procentech, min 20, max 100
  12
  rámečky
  N
  1 Hodnota 1 zapne tisk grafických rámečků, hodnota 0 ho vypne (rámečky pak musí být již při vytvoření v sestavě nahrazeny znaky +, -, |), dále viz Rámečky
  13
  období
  N
  05/2005 Období vytvoření sestavy ve tvaru mm/yyyy, jen informativní pro prohlížeč sestav
 •  
 • Tělo sestavy začíná hned za hlavičkou. Řádky sestavy jsou od sebe a od hlavičky odděleny znaky CRLF. Sestava může kdekoli uvnitř řádků obsahovat formátovací příkazy. Každý příkaz se skládá z úvodního znaku "^" a dvoupísmenného kódu:

  Příkaz Popis
  ^B1 Zapnutí tučného písma. Následující a všechny další znaky budou vykresleny tučně.
  ^B0 Vypnutí tučného písma, dříve zapnutého příkazem ^B1.
  ^I1 Zapnutí šikmého písma (kurzívy). Následující a všechny další znaky budou vykresleny kurzívou.
  ^I0 Vypnutí šikmého písma (kurzívy), dříve zapnutého příkazem ^I1.
  ^U1 Zapnutí podtrženého písma. Následující a všechny další znaky budou vykresleny podtrženě.
  ^U0 Vypnutí podtrženého písma, dříve zapnutého příkazem ^U1.
  ^PG Nová stránka. Následující znak bude na nové stránce. Příkaz musí být na začátku řádky.

  Formátovací příkazy se samozřejmě mohou kombinovat, např. text Obyčejné tučné a šikmé písmo je vytvořen takto: Obyčejné ^B1tučné^B0 a ^B1^I1šikmé^I0^B0 písmo.

 • Rámečky jsou podporovány pouze pro kódování Windows1250. Jednoduché a dvojité rámečky se rozlišují tloušťkou čáry. Následující tabulka určuje znak rámečku a jemu odpovídající hexadecimální hodnotu:

  Rámečky