Nový šifrovací certifikát platný do 27.10.2015

Po stažení ze stránky ČSSZ nebo z těchto stránek a nainstalování šifrovacího certifikátu (soubor DISCSSZ2015.cer) do Windows je nutné certifikát nastavit i v aplikaci Atilla. Je nutné mít také nainstalované odpovídající certifikáty certifikační autority.

 1. Nejprve otevřete Nástroje - Nastavení a dále vyberte Internet - Portál a stiskněte tlačítko Šifrovací certifikát.

 2. Zobrazí se dialogové okno s původním šifrovacím certifikátem:
  Starý certifikát
 3. Dále stiskněte tlačítko Vybrat (přepínač Pouze platné certifikáty, vystavené pro ČSSZ nechte zatržený).

 4. Pokud máte nový šifrovací certifikát správně nainstalován, bude viditelný v zobrazeném seznamu certifikátů. Vyberte jej (na obrázku označen modře s textem DIS.CSSZ.2012) a stiskněte OK:
  Výběr certifikátu

 5. Vrátíte zpět do aplikace Atilla a v dialogovém okně bude již nový šifrovací certifikát:
  Nový certifikát
 6. Pokračujte stiskem OK a Uložit.

 7. Pokud je certifikát platný a nedošlo k žádné chybě, bude na tlačítku pro výběr šifrovacího certifikátu zelená značka:
  Kontrola