Při importu podpisového certifikátu, vyexportovaného z Windows XP ve formátu pfx, do Windows Vista nebo Windows 7 (například při upgrade počítače) může dojít chybě s textem "Došlo k vnitřní chybě. Profil uživatele není přístupný nebo importovaný soukromý klíč vyžaduje zprostředkovatele kryptografických služeb, který není v tomto počítači instalován."

Oprava takovéhoto certifikátu je možná buď pomocí programu XCA (postup je uveden na stránkách certifikační autority Postsignum) nebo jednoduše pomocí webového prohlížeče Firefox (certifikát ve formátu pfx se do něj naimportuje a ihned opět vyexportuje ve formátu p12). Takto opravený certifikát je již možné importovat do Windows.