Zpráva pro uživatele č. 5/2024

Vážení uživatelé modulu ZEIS-MZDY,

po dotazu k verzi 34.04. jsem pochopila, že jsem nedostatečně osvětlila první bod v popisu k verzi 34.04. týkajícího se nevypočtených plnění z MS 1.1.9. Trvalé přídavky a negativního pořízení u zaměstnanců, kteří nemají žádný další příjem nebo DPN kromě záznamů v MS  1.1.9. Trvalé přídavky.

Příklad:

Statutár má ve výše uvedeném MS např.,

·       odměnu statutára  50000 Kč (nově od období 01/24 DM 611) a k tomu

·       podnikový příspěvek na penzijní připojištění ve výši 2000 Kč (DM 382)

žádný další záznam v pořízení.

1)      Aby vstoupil do zpracování hrubých mezd je u něj třeba nastavit negativní pořízení, stejně jako u žen na MD, RD a jiných vynětích. Také se jim nevypočte vynětí, pokud nenastavíte negativní pořízení.

2)     Pokud se Vám i přesto přídavky nevypočtou, překontrolujte, zda u zaměstnance nemáte nastaven v MS 1.1.8 Mzdové údaje nějaký druh mzdy v položce Práce (tato položka se vyplňuje pouze v případě, že máte v Katalogu prací vlastní speciální číslo práce se směrováním na ZaStr…), jinak je nulová, žádný druh mzdy se zde neuvádí.

Setkala jsem se už s mnoha případy, že jsou tam doplněny různé druhy mezd (0120…,nebo dokonce DM 170, který od roku 2024 již není ani v číselníku Druhy mezd, atd.). Vyčistěte si tuto položku, ať program může správně pracovat.

Pokud tam byl uveden druh mzdy, který již není v číselníku Druhy mezd (např. zmiňovaný DM 170 a další, které byly z číselníku DM vymazány v průběhu předchozích let a masivně v období 01/24 vzhledem ke změnám v oblasti dohod a ostatních osobních nákladů), verze 34.04. tyto záznamy preventivně odstranila.

-----------

Běžný zaměstnanec v pracovním poměru (také DPP a DPČ) se mzdou (odměnou) nebo má DPN, dovolenou atd., automaticky vstupuje do zpracování hrubých mezd  - pak se také automaticky dopočtou všechny přídavky z MS 1.1.9. (jedná se zejména o podnikový příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění).

Zde není žádná změna.

----------------

Bohužel, zmatek s výplatnicemi byl kromě jiného způsoben tím, že jste ve velké míře nedbali mého důrazného upozornění, že měsíční uzávěrku za období 12/23 lze korektně provést pouze jedenkrát, protože se v období 01/24 mění některé číselníky, které jste si opakovaným spuštěním závěrky opět přepsali na číselníky platné v období 12/23.

Až si přečtete tuto zprávu a už jste reinstalovali v období 01/24 verzi 34.04., jděte se podívat do 6.4.1. Číselníky vlastní – Sazby sociálního pojištění a pokud tam najdete odvod za pracovníka (%OdCPr) ve výši 7,10 %, buďte v klidu, reinstalace se podařila a budete mít správně vypočtené odvody na sociálku, ostatní se vstřebá.

Pokud najdete nějakou chybu nebo budete mít nejasnost, prosím, okamžitě mi dejte vědět mailem nebo telefonujte.

Děkuji za pochopení a úžasnou spolupráci.                       Helena Plavecká