Aktualizace 33.00. pro rok 2023. Lze instalovat na verzi 32.26. v období 01/2023.
Velikost souboru: 3,96 MB
Staženo: 692

Mzdy32 verze 33.00. pro rok 2023 ze dne 1.2.2023

Verze se reinstaluje na verzi 32.26. v období 01/23.

Změny od verze 32.26.:

Matriční soubory:

1.1.0. Zařazení nového zaměstnance - Osobní údaje - Datum narození musí být vyplněno, jinak se osobní údaje zaměstnance neuloží  - je to povinný údaj

1.1.7. Pracovněprávní vztah 

 • doplněna nová položka %HZS při rozdělení pracovního úvazku u zaměstnanců HZS z důvodů zvýšení podnikového odvodu u zaměstnanců HZS, implicitně je nastavena 0 = není HZS 
 • doplněna část Sleva na podnikovém pojistném (5%) u vybraných kategorií zaměstnanců.  

Zpracování:

 • Čisté mzdy - doplněno zpracování zvýšeného podnikového odvodu pro zaměstnance HZS s platností od 1.1.2023
 • Čisté mzdy - doplněno zpracování slevy na podnikovém odvodu ve výši 5% pro vybrané kategorie zaměstnanců s platnosti od 1.2.2023, protokol ze zpracování bude v příští verzi.

Sestavy:

3.2.3. Pracovní neschopnosti a náhrady - nepodceňujte tisk této sestavy v období 12/22, kdy při výběru období OD-DO provedete tisk od 01/22 do 12/22. Vím, že některé kontrolní orgány vyžadují u všech DPN přehled o rozvržení pracovní doby, aby se dala provést kontrola správného výpočtu náhrady mzdy. Archivujte u mzdových listů.

3.4.1.1.1., 3.4.1.1.4. Sociální zabezpečení - Přehled za zaměstnance - aktualizován pro rok 2023

3.4.1.1.2. PVPOJ - nový Přehled o výši pojistného platný od období 01/23 - můžeme vyzkoušet v ostrém provozu až od 1.2.2023.

3.4.1.1.5. Přehled za podnik nápočtový - připomínám: tato sestava se vytváří pouze za předpokladu, že posíláte přehledy prostřednictvím e-Podání. Byla provedena aktualizace za rok 2022 (období 12/22) a pro rok 2023 (od období 01/23)

3.4.1.5. Nové podání prostřednictví e-Podání: OZUSPOJ - Oznámení záměru uplatňovat slevu - můžeme vyzkoušet v ostrém provozu až od 1.2.2023

Podání tohoto tiskopisu v listinné podobě nebo ve formátu PDF (byť zaslané elektronicky) ČSSZ nemůže akceptovat, neboť v souladu s právní úpravou zaměstnavatel oznamuje ČSSZ záměr výhradně elektronicky ve formě datové věty. S ohledem na skutečnost, že příslušný zákon nabývá účinnosti dne 1. 2. 2023, nelze před tímto datem oznámení záměru učinit, a to ani elektronicky ve formě datové věty.
V rámci e-Podání OZUSPOJ lze zaslat pouze jeden formulář Oznámení záměru uplatňovat slevu za zaměstnance, tzn. pouze jednoho zaměstnance.
Informace k použití storna OZUSPOJ: Zamítnutí OZUSPOJ z důvodu již evidovaného záměru od jiného zaměstnavatele
Systém vrátí chybové hlášení:

Kód chyby: 102
Popis chyby: Vaše podání bylo zamítnuto z důvodu dřívějšího uplatnění záměru jiným zaměstnavatelem.

Storno Oznámení záměru uplatňovat slevu za zaměstnance by měl zaměstnavatel učinit bezodkladně poté, když zjistí, že oznámil záměr uplatňovat slevu, ačkoliv nebyly splněny podmínky stanovené právní úpravou (§ 7a odst. 1 a 2 citovaného zákona). Stornovat lze vždy pouze záměr jako takový, nelze samostatně stornovat pouze „skončení záměru“. Nejde tedy o storno konkrétního podání, ale o storno evidence záměru jako takového (zrušení celého záměru).

3.6.3.2. Kontrola PP průměru na zaručenou mzdu - vzhledem k častým dotazům připomínám: Do sestavy se vypisují pouze zaměstnanci, kteří nesplňují podmínku PP průměr hodinový  je < sazba v příslušné skupině skupině zaručené mzdy ve vazbě na směnnost. Pokud máte statutáry, kde hodinový průměr nesledujete, v MS 1.1.8.Mzdové údaje do položky Zaručená mzda skupina vyplňte 0 (nula). Znovu upozorňuji, že i pro dohody platí, že průměrný hodinový výdělek musí být alespoň ve výši zaručené mzdy pro příslušnou skupinu. Pokud se nechcete zatím u těchto PPV(dokud nebude dovolená schválena i pro DPČ a DPP) zabývat kontrolou, uveďte do položky v 1.1.8. rovněž 0.  

3.6.7.1. Zápočtový list - úprava formuláře: místo “pracovní poměr” použit výraz “pracovní vztah”

Nastavení:

6.3. Mzdová nastavení 

6.3.1. Přepínače 

  • Opraven přepínač Srážka bez omezení nad = 30685,50 Kč
 • Doplněn přepínač Podnikový odvod zvýšený = 26,8% pro zaměstnance HZS
 • Aktualizovány přepínače Sleva 5%

 

Název

Hodnota

Průměrná mzda měsíční

40324

Průměrný počet hodin v měsíci

130,44

Průměrná mzda hodinová

309,14

Mez pro měsíční slevu

60486

Mez pro hodinovou slevu

463,726

MEZ pro odpracované hodiny

138,00

 

 • aktualizován přepínač Mez pro odvod ZP nad 50% =14074

6.3.2. Plánovací kalendář  - opravena chyba - pátek 7.4.2023  je svátek

6.3.5. Intervaly druhů mezd

 • Intervaly pro sestavy a zpracování jsou aktualizovány pro metodiku 2023 (k 1.1. a k 1.2.2023)

Číselníky:

6.4.1. Vlastní

 • Druhy mezd - aktualizován číselník pro rok 2023

 

DM

Název

DM

Název

DM

Název

0202

Náhrada xx% povětrnostní vlivy - doplněn na žádost uživatelů, kteří si chtějí použít jiné %( Přepínače - Procentní příplatky - příplatek 2)

(Výpočet: PP průměr*příplatek 2)

4050

4051

4052

4053

4054

Základ SZ a) (PPV)

Základ SZ pro HZS (PPV)

Základ SZ pro pod. slevu 5% (PPV)

Základ SZ celkem (PPV)

Základ SZ celkem  (ZAM)

4440

4441

4446

4506

4540

Odvod SP podnikový a) (PPV)

Odvod SP podnikový HZS) (PPV)

Odvod SP podnikový  (ZAM)

Odvod SP pracovník a) (ZAM)

Odvod SP pracovník + podnik (PPV)

0399

Odměna členů volebních komisí(PPV)

       

1470

1471

1472

1473

PD/PH pro sleva 5% sjednaný (PPV)

PD/PH pro sleva 5% sjednaný (ZAM)

PD/PH pro sleva 5% skutečný (PPV)

PD/PH pro sleva 5% skutečný (ZAM

4059

4060

4062


8949

8946

8947

8952

Základ SZ pod.sleva (ZAM)

Základ SZ uplatněná sleva 5% (PPV)

Průměr hodinový sleva 5% (ZAM


Základ SP celkem a) + HZS (POD)

Základ SP a)

Základ SP HZS

Základ SP sleva 5%

8543

8544

8545

8546

8547

8548

8549


9546

Odvod SP po korekci (POD)

Odvod SP celkem a) + HZS+pracovník (POD)

Odvod SP podnik a) (POD)

Odvod SP pracovník (POD)

Odvod SP podnik HZS (POD)

Odvod SP podnik a) + HZS (POD)

Odvod SP podnik HZS (POD)


Odvod SP příkaz k úhradě (POD)

 

 • Důvod slevy 5% - nový číselník od 1.2.2023, upozornění: text v názvu důvodu slevy je zkrácen
 • Pracovněprávní vztahy - doplněn pracovněprávní vztah 849 - Člen volební komise (pozor, po zpracování hrubých mezd program vypíše zaměstnance na seznam Aktivní pracovníci bez vypočtené hrubé mzdy (pokud je zde pouze odměna člena volební komise (DM 399)). Doporučuji přečíst popis v časopise PROFEX v kapitole 1.12. Odměna člena volební komise z pohledu zaměstnavatele. Výše uvedený PPV849 a DM399 platí pro ty, kteří odměnu vyplácejí (úřady).
 • Sazby sociálního pojištění - do číselníku doplněny sazby pro zvýšený odvod zaměstnavatele zaměstnanců HZS (používá se pro informativní výpočet podnikového odvodu pro účely výpočtu celkových mzdových nákladů za zaměstnance = hrubý příjem + pod. odvod ZP + pod. odvod SP)

 

Podrobný popis k výše uvedeným změnám najdete v časopise PROFEX, který jste již obdrželi nebo obdržíte v týdnu do 30.1.2023. Rovněž veškeré aktualizované změny projdeme na webináři dne 31.01.2023.