Při aktualizaci verze 26.16. dojde v průběhu instalace k chybě aktualizační aplikace Akci nelze dokončit, protože složka nebo soubor jsou otevřené v jiném programu. Viz obrázek:

Zvolíte-li Zrušit, aktualizace skončí s chybou 1223:


Příčinou je, že nedošlo k ukončení programu Mzdy - čeká na potvrzení dotazu o ukončení programu. Stačí se tedy po zobrazení chybového hlášení z prvního obrázku přepnout na program Mzdy a povolit jeho ukončení a následně v aktualizační aplikaci zvolit Opakovat. Aktualizace se správně dokončí.