Při vytváření (odesílání) podání pro ČSSZ (např. Přehled o výši pojistného) dojde k chybě Klíč není platný pro použití v zadaném stavu.

Opravu lze provést nejsnáze odebráním podpisového (kvalifikovaného) certifikátu z Windows a jeho opětovným nainstalováním ze zálohy ve formátu pfx.